Page 102 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
I -6- E.Š.A.
INŠEMPJAN
- smeten, glup, smušen, budalast,
i'šenpjan
INŠEMPJAT
- zaluditi, zablenuti, poblesaviti
INŠOMA
- i tako, bilo kako bilo, dakle
INŠOMA DELA ŠOMA
- kako bilo da bilo
INŠPEKTOR, IŠPETUR
- inspektor, kontrolor
INŠPEKCIJA, INŠPEKCIJUN
- inspekcija, kontrola
INŠPIRACJUN
- inspiracija, nadahnuče
INŠTALADUR
- instalater
INŠTRUMENAT
- instrument, naprava, alatka
INTAKAT
- postaviti na podmetače
INTANTO
- dakle, međutim
INTAVULAN
- postavljen, zapisan u knjige, uknjižen
INTELI\ENAT
- inteligentan, bistar, pametan
INTELI\ENCA
- intelingencija
INTEMOREN
- okamenjen, zaprepašten
INTENCJUN
- namjera, nakana, naum, htjenje
INTENDIT
- razumjeti se, težiti nećemu, smjerati
INTIMELA
- jastučnica, navlaka za jastuk
INTONACJUN
- napjev, melodija
INTONACJUN
- započinjanje pjevanja ili sviranja, tonalitet,
intonacija
INTONAK
- podvodna antivegetativna boja za dno broda
INTONAT
- zapjevati, započeti pjesmu
INTRADA
- ljetina, urod, prihod, prinos od polja, berbe
INTRAMEN, INTRAMI
- iznutrica životinja,
inćerica
INTRAT
- naići, susresti, ući
INTRATA
- ulaz
INTRIGA
- neprilika, smetnja, gnjavaža
INTRINGAVAT
- uznemiravati, podbadati, dirati se u nekog,
zadirkivati, miješati se
INUMIDO
- kuhano u vodi
INVENCJUN
- izum, izmišljotina, pronalazak