Page 116 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
K -1 E.Š.A.
K
KA’
- kao
(ka’ balun)
KA’
- kad, kada
(ka’ van govorin)
KABAL
- drveno, morsko vjedro za pranje broda
KABAN
- seljačka kabanica sa kukuljicom
KABINA
- manja prostorija specijalno uređena za
određene svrhe ( kabina u brodu, u avionu,
za presvlačenje ),
gabina
KACA
- veći drveni vinogradarski sud za gnječenje
grožđa
KACAČOD
- alatka pomoću koje se već zabijenom čavlu
(
brokvi)
glava nabije u drvo
KACAMARIN
- vrsta morskog glavonošca (Holothurioidea),
trp, trpina, strmorin, morski kurac, kurčina,
morski kukumar, kurcej, pistej, pištej,
napiznjak, pizdej
KACAVIDA
- vrst alata, odvijač, izvijač
KACAT
- nabiti, nasilno koga gurnuti pod more
KACADA
- zagnjurivanje
KACIJOLA
- velika žlica, kutlača
KACO
- muški spolni organ
KACOT
- lagani udarac zglobom savijenog srednjeg
prsta stisnute šake po glavi
KADAVER
- mrtvac
KADENA
- lanac, lančić oko vrata
KADINELA
- ukrasni zlatni lančić
KADIT
- dimiti
KADUJA
- vrsta ljekovitog bilja, kadulja, žalfija
(Salvia officinalis)
KADUJAR
- nadimak za stanovnike Veloga Varoša
koji su živjeli blizu Marjana (na kojem raste
dosta kadulje)