Page 119 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
K -4 E.Š.A.
KALUNIK
- kanonik, viši kršćanski svećenik
KALUNJERA
- brod topovnjača
KALVARIJA
- muka, patnja,mučeništvo
KAMARA
- soba, prostorija,
komora
KAMARETA
- sobica
KAMARDA
- potleušica, neugledni prizemni objekt
sagrađen uz veču građevinu ili obrambeni zid
KAMARIN
- sobica, sobičak, smočnica, sprema,drvarnica
KAMARJER
- sobar, poslužitelj, konobar
KAMARJERIJA
- posluga
KAMAROT
- sobar, mlađi konobar, mlađi poslužitelj
KAMENICA
- kameni sud za držanje maslinovog ulja
- vrsta morske školjke (Ostrea edulis), ima
nepravilnu školjku lističavih stijenki, većom
ljušturom leži uz stijenu na dubini do 10 m,
duž. do 13cm, tež. do 10 dkg, srednja lovna 4
dkg, vrlo ukusna jede se sirova i pripremljena,
oštriga, ostrega, ostriga, oštrga, loštrga,
loštriga, štroliga
KAMIJON
-
kamion, teretno vozilo
KAMIJONCIN
- manji kamion
KAMIŠ
- drveni držak lule
KAMOMILA
- ljekovito bilje, kamilica (Matricaria
chamomilla L.),
sa jezićastim bijelim
cvjetićima žutih glavica,
kalumela
KAMP
- polje, širi prostor
KAMPANA
- zvono, zvonoliki oblik suknje
- obješeni, valoviti ukrasni završetak
KAMPANEL
- zvonik,
kampanil
KAMPATIK
- porez na prihod od polja, poljarina
KAMPJUN
- uzorak
- tip, tipčina, čovjek loših osobina