Page 137 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
K -22 E.Š.A.
KONKULAT
- nakriviti, iskriviti
KONOBA
- prostorija u prizemlju kuće, mjesto gdje su se
držale alatke, gdje se držalo vino i rakija, gdje
se vino prodavalo i pilo
- vinotočnica
KONOP
- konopac, uže, - splitski konopari su izrađivali
ove konope:
-
libena
-najdeblji konop debljine
φ
preko 100
mm, za vezivanje parobroda rađen od brnistre
-
lancana
-konop debljine
φ
70-80 mm, dugački
do 100 m
-
trajina-
deblji konopljeni konac za tapetare i
jedrare
- arganel
- tanji konop
φ
8mm, zaštićen protiv
truljenja
- šperanca
(nada, uzdanica) deblji konop u
rezervi za sidrenje manjih brodova na
otvorenom moru
-
grativ
- konopac za jedra, dug oko 30 m,
promjenjive debljine prvih 5 m
φ
30mm,
ostalih 25 m
φ
18 mm
- kavamišta -
debeli konop koji su nekada u
Splitu proizvodili sustipanski konopari, u
sredini su mu upletene čelične žice omotane
konopcem, služio za izvlačenje mreža - koća iz
mora
KONOPAR
- onaj koji izrađuje konope (prije 150 godina
ovdje je izrađen prvi konop, u Splitu je bilo
150 konopara, taj se zanat iz Splita proširio po
cijeloj Dalmaciji)
KONPANIJA
- društvo
KONRIŠPODENTE
- dopisnik, korespondent