Page 167 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -4- E.Š.A.
-
mali o’ broda,mali o’ kužine
-pomoćnik za sve
MALICIJA
- zloba, primisao, dvosmislenost, zluradost
MALICJOŽAST
- zloban, zlurad, dvosmislen
MALINKONIJA
- sjeta, melankonija
MALOPRI
- maloprije
MALTA, MALTER
- smjesa vode, pijeska, cementa
(i vapna) kao vezivo u zgradarstvu
MALTARINA
- daća što se pri prolazu ubire na putevima
MAMENIJA
- igra, igrarija, dječja pomama
MAMIT
- igrati se, ludovati
MAMLAZ
- veliki nezgrapni čovjek
MANA
- dar (s neba), blagodat, prema Bibliji hrana
slična zrnju kojom su se izrelci hranili u
pustinji 40 godina, donosio je vjetar, nešto što
na neobičan način stiže u dobar čas
MANČA
- napojnica
MANDA
- mana, nedostatak
MANDE
- ženski spolni organ
MANDOLINA
- vrsta glazbenog instrumenta
MANDRAČ
- mala zaštićena lučica za privez brodica
MANDRILO
- podrugljiv naziv za Splićane (po vrsti
majmuna -Mandrillus spinx, uskonosi afrički
majmun iz roda kratkorepih pavijana, naziv
potiče od francuskih mornara koji su nakon
afričkih iskustava dolazili u splitsku luku i
gledali djecu koja se na Rivi penju po stablima
murvi).
MANDULAT
- slatko od bajama, meda, šećera i bjelanca
MANĐAT
- jesti
MANEVAR, MANOVRA
- namještanje, premještanje,
okretnost, vješt zahvat
MANEVRAT
- upravljati brodom