Page 185 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -22- E.Š.A.
MUREL
- omanji komad drva
MURINA
- vrsta morske ribe iz roda jeguljka
muraenoidei (Muraena helena L.), zmijolikog
tijela, ugriz bolan, ujedeno mjesto godinama
ostaje utvrdnuto, boja smeđa ili žućkasta
išarana tamnim nepravilnim vijugavim
mrljama, duž, do 1,5 m, tež. do 8 kg, sredjna
lovna tež. 50 dkg, meso ukusno, mrina,morina,
marina, morska zmija
MURTADELA
- vrsta debele salame, mortadela
MURTER
- teška zdjela od mesinga u kojoj se nešto
drobi
MURTILA
- vrsta mirisavog ljekovitog bilja, murtela,
bosilje, bosiljak, misloćin, marjanec
(Ocimum basilicum L.)
MURVA
- vrsta drveta sa slatkim plodovima, dud
- murva crna (Morus nigra L.)
- murva bijela (Morus alba L.)
MUS
- nešto što se mora, što je obvezno
MUSAV
- namrgođen, slabe volje
MUSIT
- mrgoditi se, inatiti
MUSKAVAC
- muzgavac, vrsta morskog glavonošca
MUSTAPIT
- tvrdoglaviti, opirati, pomamiti se
MUŠA
- općinska zemlja, pašnjak
MUŠĆ
- mirisna vodica, parfem, miomiris
MUŠICA
- muha
MUŠKARDIN
- kicoš, udvarač, čovjek koji ističe svoju
vanjštinu, laf, frajer, ljepotan
MUŠKAT
- vrsta finog grožđa
MUŠKIĆ
- momak, mlad muškarac, mladac
MUŠKO
- muškarac
MUŠNO
- mučno, tegobno, teško