Page 192 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
N -5- E.Š.A.
- na sebe, prema sebi (
ne potiži
nase!
)
NASICKAT
-
nasjeći na sitne komade (
nasickaj
malo
petrisimula
)
NASLIDIT
- naslijedit
NASLIDNIK
- nasljednik
NASLI’STVO
- nasljedstvo
NASPUGAT
- namočiti, natopiti
NASRI
- sred, nasred, po sredini
NASUPAT
- namočiti
NAŠA
- našao
NAŠTAR
- ukrasna vrpca
NAŠTIMAT
- namjestiti, ugoditi, uskladiti
NATAKNIT
- nabiti na nešto
NATANTAT
- nagovoriti
NATAŠTE
- na prazan želudac
NATIRAT
- natjerati, prisiliti
NATIZAT
- potezati, natezati
NATUŠULAT
- nahuškati, nagovoriti
NAUDIT
- naškoditi
NAUŠAN
- naučen, naviknut
NAUŠNA
- naučena, naviknuta
NAUTIKA
- pomorska škola, nauka o pomorstvu
NAVA
- stari, drveni veliki jedrenjak sa 3-5 jarbola
NAVAL
- najamna cijena broda, brodarina
NAVIGACJUN
- brođenje,plovidba brodom
NAVIGAT, NAVIGAVAT
- ploviti morima, putovati
brodom, broditi
NAVIK
- uvjek
NAVIKE
- zauvijek
NAVRJ
- na vrhu (
eno ga navrj kale, bandira je navrj
Marjana
)
NAVRNIT
- kalemiti jednu biljku na drugu