Page 195 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
N -8- E.Š.A.
-
kratkotrajna popodnevna toplinska oluja
iznad kopnenog dijela, nastaje u toplo doba
NEVIRA
- nevjera
NEVISTA
- nevjesta, sinovljeva žena, bratova žena,snaha
NEVOJA
- nevolja, zlo
NEVOJAN
- jadan, nesretan
NEVRIME
- nevrijeme
NI
- niti
NI’
- nije
(
ni
me bila voja!
)
NIČESA
- ničega
NIČIGOV
- ničiji
NIDIR, NIGDIR
- nigdje; - negdje
NIDRA, NJIDRA
- njedra, prsa
NIGDI
- nigdje
NIKA
- neka, nekakva; - nikada
NIKAD
- nekad, nekada
NIKAKO
- nekako; - nikakvo;- nekakvo
NIKE, NIKI
- neke, neki
NIKIDAN
- nekidan
NIKIN
- nekim
NIKO, NIKOR
- nitko; - netko, neko
NIKOLIKO
- nekoliko
NI’MI, NI MI JE
- nije mi
NIMA
- nema
NIMAN, NIMAŠ, NIMA
- nemam, nemaš, nema
NIMAT
- nemati
NISAN
- nisam
NIŠTO
- nešto
NIZDOL
- nizbrdo, prema dolje
NOBILI
- plemići, aristokrati,
NOĆAR
- onaj koji kasno noću dolazi kući