Page 198 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska ri~
NJ -1- E.[.A.
NJ
NJANCI, NJANKE
- niti, nimalo
NJENTE
- ni{ta
NJIDRA
- njedra, prsi, grudi
NJIFA
- letargija, jaka omamljenost
NJIOV, NJIOVO, NJIOVI
- njihov, njihovo, njihovi
NJIZI
- njih
NJOKI
- vrsta popularnog jela, `li~njaci, okruglice,
valju{ci od tijesta (od bra{na, jaja i krumpira)
u umaku
(pa{ticadi)
NJOKADA
- obrok sa
njokima
NJOKAR
- podrugljiv nadimak za
Spli}anina
sa
Lu~ca
NJON
- njoj
NJUF
- djevi~njak
NJUFER
- mu{karac bez seksualnog iskustva
NJUFERICA
- djevica