Page 221 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -11- E.Š.A.
PEDOČA
- vrsta morske školjke (Mytilus
galloprovincialis), boja crnomodrikasto,
iznutra blijedo sedefasta, duž. do 15 cm, tež.
do 20 dkg, srednja lovna oko 4 dkg/6 cm,
ukusna i tražena, dagnja, dagnica, daganja,
daglja, datul, fratar,
kućica, klapunica,
klampunica, mušula, mušlja, mušja, crna
mušja, mušur, kunjka, pajić, pidoč, pidoča,
pijoč, ušenak, uš,
pizdica
PEGULA
- peh, neprilika, nesreća
-
crna borova smola kao zaštitni premaz za
brod,
paklina
PEGULAN
- nesretan, onaj kojem se stalno događa
nevolja
PEJA
- od milja za ocjenu 5
PEJAR
- drvena zdjelica (za hranu, vino, mlijeko)
PEKJA
- omča za ovjes odjevnog predmeta
PELA
- ćela
PELAV
- ćelav
PELC
- krzno
PELCOVAT
- cijepiti
PELEGRINKA
- vrsta stabla, kostela, koštela, košćela,
koprivić, ladonja, fafarinka, fafalinka,
fafarikula (Celis Australis L.), visine do 20 m,
živi do 350 godina, pruža ugodan i zdrav hlad
PELICA
- ukrasno krzno na odjeći
PENAL
- kazneni udarac u sportu nakon prekršaja ( u
nogometu jedanaesterac)
PENETI
-
vrsta tjestenine, šuplji makaroni isjeckani
nakratko i ukoso
PENSAT
- misliti, brinuti
PENSIR
- briga, misao