Page 227 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -17- E.Š.A.
rašljastog repa, gornja strana crne boje
modrog sjaja, odozdo bijelkast, gradi potpuno
zatvoreno gnjezdo sa ogruglim otvorom po
zidovima kuća, nešto manji od lastavice
pokućarke (Hirundo rustica)
PIMPERLIN
- kicoš, muškardin, umišljenko,
pinperlin
PIMPINELA
- opomena, uzvik kod dječje igre
neka tuče-
neka tuč
e, kada loptu uzima prozvanii igrač i
gađa ostale koji se razbježe, ako promaši
dobiva
pimpinelu,
pinpinela
PIMPLAT
- okolišati, sporo i beskorisno raditi
PINA
- pjena
PINAST
- pjenast, pjenušav
PINCIN
- vrh, vrhunac, vršak
PINDOLICA
- privjesak na naušnici
PINEL
- kist, kičica, četkica za bojanje
PINELADA
- potez kistom ili četkom
PINELAVAT
- bojati, ličiti
PINEZI
- novci, pare
PINICA
- maona
PINIT
- pjeniti, bjesniti
PINKA, PINKICA
- mrva, mali komad, komadić,
sjemenka voća
PINJATA
- posuda za jelo sa dva uha, lonac
PINJOLA
- vrsta crnogoričnog drveta, vrst bora, pinj,
pinija (Pinus pinea L.), sjemenka iz krupne
šišarke stavlja se u jelo
PINJOLI
- sjemenke, jestivi plodovi drveta
pinjole
PINJUR
- viljuška
PINJURAT
- zapljeniti imovinu (sudskim putem)
PIPA
- lula
PIPAT
- pipati, istraživati prstima