Page 229 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -19- E.Š.A.
PIŠKERA, PIŠKJERA
- izvor sumporne vode na Rivi
(Matejuški), kanal, mjesto je služilo kao javno
perilo,
funtanela
PIŠKIĆ
- najsitniji metalni novčić (nosi se za sreću)
PIŠOTA, PIŠOKA
- mokrača
PIŠTANJETA
- tanka kragna muške košulje
PIŠTOL
- pištolj
PIŠTULA
- poslanica, epistola, lekcija, nalog
PIŠULIN, PIŠULINAC
- muški spolni organ (u dječjem
govoru)
PIŠULJA
- pogrdno za djevojku koja se još nije
“uozbiljila”
PITA'
- pitati (
skužajte
,
ma
tija san vas ništo
pita
...
)
PITAR
- keramički sud za cvijeće
PITAT
- nutkati hranom, hraniti nasilu malo po malo
PITUR
- bojadisar, soboslikar, ličilac
PITURA
- boja
PITURAN
- obojan
PITURAT
- obojati, oličiti
PITURAVAT
- bojati, ličiti
- lagati, obmanjivati
PIVAC
-
pijetao, pijevac
PIVAČ, PIVAČICA
- pjevač, pjevačica
PIVČIĆ
- mladi pjetao
PIVADUR
- pjevač
PIVAT
- pjevati
PIZ
- uteg, teret, težina
PIZAT
- težiti
PIZDA
- vulgarno-ženski spolni organ; - naivac,
nesnalažljiva osoba
PIZDARIJA
- glupost, loša stvar
PIZDICA
- vrsta morske školjke-vidi
pedoča