Page 236 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -26- E.Š.A.
- pumpa za špricanje loze
POLIVAČINA
- vrijeme polivanja (vinograda poljevačom)
POLIVEN, PROLIVEN
- smoćen
POLPETA
- vrsta jela pripremljenog od mljevenog mesa i
krušnih mrvica sa dodacima, oblika pritisnute
kugle koji nastaje pritiskanjem smjese između
dva dlana, kosani odrezak
POLŠA
- donji dio rukava košulje, zašaknica na
rukavu
POLTRONA
- naslonjač, fotelja
POLUTINA
- dio splitske ženske nošnje,trokutasta marama
za leđa od svilenog damasta
POLVERIN
- prašak
POMA, POMIDORA
- vrsta povrća, rajčica (Solanum
Lycopersicum)
POMADA
- ljekovita mast
POMALO
- polako, lagano ( i kao pozdrav )
POMAMIT
- previše razigrati
POMEŠ‘ĆU
- pomesti ću
POMIŠAT
- pomiješati
POMIŠĆE
- dio nepregrađene težačke kuće, prostor u
potkrovlju-
šufitu
na koji se stiže jednokrakim
drvenim
skalama
POMJA
- pažnja, briga
POMNJIVO
- pažljivo, sa brigom, nježno
POMOLAT
- popustiti (nategnutost konopa)
POMPJER
- vatrogasac,
punpjer
POMULA
- kuglasta ručka ili ukras
PONAD
- iznad
PONARA
- udubina u zidu (za ostavljanje predmeta),
niša,izdubak, polćera
PONAREST
- ponarasti