Page 24 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -10- E.Š.A.
BATIPAN
- otresač prašine za tapete napravljen od
pruća, isprašivač
BATIŠTRADA
- predvodnik na čelu povorke (sprovoda,
glazbe), onaj koji u guvi otvara “tuče”put
BATIT
- lupati, udarati, tući
- patiti (glad, žeđu, na moru...)
BATITAK
- vrpca koja dno nogavice štiti od cipele
BATOĆ
- kovano kucalo na ulaznim vratima kojim se
bati
,
batenat
BATUDA
- udarac, nabiveni sloj
- doskočica, duhovita izreka, dosjetka, završni
“udarac” riječima
- vrhunac pjeva ptice
BATURICA
- batina, štap za udaranje
BATULA
- mana, nedostatak
BAVA
- pjena, morska pjena (
jema lipe bave, bava sa
mora
) - iz toga pogrešno - lahor, povjetarac,
zračna struja (ćuti se
bava
)
BAVELA
- vrsta tanke svile
BAVIŽAT
- lagano puhati, pušketati
BAVUL, BA’UL
- drvena škrinja, sanduk za robu, kovčeg
BAVULIN
- mali kovčeg, mali sanduk
BEBA
- lutka
BECI
- sitan metalni novac,
munita
BEČIT
- praviti grimase
BEFEL
- naredba, zapovijed, nalog
BEGENAT
- odobriti
BEGENAVAT
- odobravati, povlađivati
BEK
- odbrambeni igrač u nogometu
BEKA
- ovca (u dječjem govoru)
BEKAL
- krhotina razbijena staklenog suda
BEKIN
- čovjek (fizički - tijelo)