Page 249 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -39- E.Š.A.
PROODAT
- prohodati
PROPELA, PROPELER
- brodski vijak,
jelica
PROPJU
- skoro, umalo, baš, taman
PROPOŽITO
- naročito, posebno
PROPUV
- kretanje zraka kroz prostor,
propuh, promaja
PROPUVAT
- propuhati ali i izgubiti razum
PROSEST
- propasti, utonuti, urušiti (pod, krov...)
cili se
krov
proseja
PROSESUN, PROSESIJA
- procesija, crkveni ophod
PROSJAT
- ozariti se
PROSO
- jednogodišnja biljka (Panicum milliaceum) iz
porodice trava (Gramineae) visoka do 80 cm,
služi za ljudsku prehranu još iz neoliktika,
zrnja prosa služi za hranu pticama
PROSTRIT
- prostrti, prostrijeti, raširiti, rastegnuti
PROSUKANAC
- raspikuća, rasipnik
PROŠAPJAT
- tiho reči, šapnuti
PROŠEGAT
- propiliti
PROŠEK
- cjenjeno, slatko vino od suhica grožđa
PROŠPETIVA
- perspektiva, pogled, vidik
PROŠTIMAT
- zaključiti, ocijeniti
PROŠTIT
- pročitati
PROTAPANJAT
- promočiti, prokisnuti
PROVA
- pramac broda
PROVA
- pokus, proba
PROVAJAT
- provaljati
PROVAT
- probati, kušati
- pokušati
PROVAVAT
- probavati
- pokušavati
PROVIDIT
- udijeliti