Page 252 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -42- E.Š.A.
- nagovarati, huškati
PUNPETA
- mala štrcaljka, mala pumpica
PUNPJER
- čovjek koji pumpa
PUNPJER
- vatrogasac,
pompjer
PUNTA
- oštri vrh, šiljak, vršak
- kraj rta, rt
- upala pluća
- drvena letva koja drži rastvorene prozorske
kapke (
škure
ili
grilje
) kako ih vjetar nebi
zatvarao
PUNTAMENAT
- susret, ljubavni sastanak
PUNTAPET
- dio splitske ženske nošnje, zlatni ovalni broš,
igla sigurnica, ukrasna pribodača
PUNTAN
- privremeno pričvršćen
PUNTARI
- buntari, buntovnici, narodnjaci, ljudi
orijentirani za narodni preporod -
Rvati
(nosili su crvene kape) a kontra
Bajamontijevih talijanaša
PUNTAROL
- šilo, kamenoklesarsko dlijeto piramidalnog
vrha za obradu kamena, dužine 300 a
promjera 14mm, završava oštim vrhom-
puntom
PUNTAST
- šiljast, oštar
PUNTAT
- privremeno pričvrstiti
- probosti, šiljkom označiti
PUNTINA
- čavlić široke glave za ručno pribadanje
- svrdlo bušilice
PUNTIN
- uski pojas kopna koji ulazi u more i tako
tvori uvalu
PUNTIŽEL, PUNTIŽELA
-građevinsko drvo, deblja daska
(4,8 mm)
PUNJETAR
- početnik, nesnalažljiv; - onaj koji masturbira