Page 254 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -44- E.Š.A.
PUTON
- putem
PUVALICA
- šuplja cjevčica od trstike pomoću koje djeca
“ispucavaju” bobice glogovice
PUVALO, PUVANDER
- hvalisavac
PUVAT
- puhati; - praviti se važnim (
ala ča se puše
)
PUZE
- klizi