Page 256 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
R -2- E.Š.A.
RAMADURA
- bakreni oblog broda
RAMANDELA
- lažni ključ, naprava za nasilno otvaranje
ključanice, otpirač
RAMINA
- limena kanta, pravokutna posuda
RAMPADA
- dugačka rampa, staza u padu
RAMPIN
- kuka, mesarski zapinjač, oštar klin o koji se
nešto vješa, kovano sidarce vezano za konop
za vađenje predmeta iz mora, zapinjač
RANA
- ozljeda
RANA
- hrana
RANAČ
- mornarska postelja od nategnutog jedrenog
platna koja se sklapa; mornarska torba
RANČAVO
- pokvareno, upaljeno (hrana)
RANDA
- sošno jedro u obliku trapeza s okomitom
prednjom stranom
RANIT
- ozlijediti (
ajme,
ranija
san se uruku!
)
RANIT
- hraniti (
ranija
sa ka siromaj
)
RANIT
- pohraniti, spremiti (
ranija
san to za posli
)
RAPAVO
- hrapavo
RAPORAT
- raport, izvješće
RASCIPAT
- rascijepati, razbiti
RASCVAST
- procvijetati, raširiti se pri vrhu
RASCVITAT
- procvijetati
RASFRIŠKAT
- osvježiti
RASIĆ
- rasjeći
RASKOČENIT
- previše se raširiti udovima
RASKRABIT
- rastopiti
RASKRABIJA
- rastopio se ( od nježnosti, od ljubavi )
RASKRAVIT
- nadebljati se, raširiti se (
ala ča se
raskravila
)
RASKVASAT
- nadebljati, nabubriti
RASPLANCAT
- razgorjeti, plamen koji se naglo širi,