Page 289 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
S -21- E.Š.A.
SVIĆARICA
- ribarski brod koji kod ribolova upotrebljava
umjetnu svjetlost (svijeću), nekad je na
provi
stajalo
svićalo -
željezna rešetka u kojoj je
gorila borovina i plamenom stvarala svijetlo,
kasnije je izmišljen
karbidni
feral
(1891. je
otkriven vapneni karbid koji u dodiru sa
vodom proizvodi acetilenski plin koji gori i
daje svijetlo), poslije svijeća na ulje ili plin
SVIDOČBA, SVIDOŽBA -
svjedodžba, uvjerenje
SVIDOK
- svjedok
SVILINA
- vrsta morske trave
SVINGA
- sfinga, grčko mitološko biće, kći Tifona i
Ehidne zmijolike nimfe, majke brojnih
čudovišta, na stijeni pred gradom Tebom
zadavala je ljudima zagonetke i proždirala one
koji bi pogriješili, “daviteljica”, egipatski kip
sa glavom djevojke a lavljeg tijela, smještena
na Peristilu, izrađena 1500 godina prije Krista
od crnog granita za faraona Thutmozisa III
vladara 18. dinastije, koristio je i Ramzes II,
donešena za Dioklecijana iz Egipta da bi sa
još tri sfinge čuvala ulaz u carev mauzolej
SVIRAK
- zviždaljka, sviraljka, pištaljka
SVIRIT
- svirati
SVISKI, SVICKI
- svjetski
SVIST
- svijest, prisebnost
SVISTAN
- svijestan, priseban, sabran
SVIT
- svijet; - ljudi
SVIT
- savjet
SVITAL
- svjetao, sjajan
SVITLIT
- svijetliti
SVITLO
- svijetlo