Page 291 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Š -1- E.Š.A.
Š
Š
- s, sa - pred palatalom (
gren
š
njin
)
ŠAGULA
- izjedina na kraju usana
ŠAGULA
- mali pomoćni konopac na brodu
ŠAGUM
- šablona, model za nepravilni oblik koji treba
izraditi
ŠAJBA
- kružni čelični šuplji podmetač iznad matice
vijka za metal
ŠAJEN, ŠAJEDU
- šaljem, šalju
ŠAJETA
- strijela, munja
ŠAJI!
- šalji!
ŠAJKA
- vrsta tkanog pojasa težaka
ŠAKETA, ŠAKETINA
- ženski haljetak, donji kaput od
štofa, sukna ili pana koji nose žene težaka
ŠAKVEŠTRAT
-
zaplijeniti
ŠAKUPERTA
- omotnica, poštanska koverta
ŠALAMAR
- gorka sol za otvor
ŠALAVRDA
- prevrtljivac
ŠALČINA
- šaljivac, šaljivčina
ŠALČINE
- pošalice, šale
ŠALDAM
- pijesak za čišćenje posuđa
ŠALDAT
- zalemiti, spojiti lemljenjem, zalotati
ŠALDADUR
- uređaj za lemljenje metalnih djelova
rastopljenim kositrom, lemilo
ŠALIŽ
- nabijeni pod (zemlja, kamen, cement),
pločnik, nogostup, trotoar,
saliž
ŠALIŽAVAT
- šetati gore dole
ŠALŠA
- umak od rajčica, umokac
ŠALTA
- okret, zaokret, skok uokrug
ŠALTAREL, ŠALTARIN
- vrsta kvake vratiju, brava koja
se otvara sistemom poluge a pritiskom palca
ruke kojom se drži kvaka