Page 329 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
T -10- E.Š.A.
TOMBULA
- društvena igra sa izvlaćenjem i pokrivanjem
brojeva na
kartelama
(od 1 do 90),
tumbula.
Riječi koje se upotrebljavaju u toku igre su:
mišaj
-izmješaj brojeve za izvlačenje koji su u
platnenoj kesici,
vadi ga
-izvadi jedan broj,
usp’ese-
1
, dvi sestre usidilice-
11
, Juda-
13
,
Sveta Mande-
22
, dvi duzine-
24
, Isusove
godine
-33,
dvi katrige-
44
, zero pedese’
-50,
dva brata gobava 55, oba doli-
66
, ženske
noge
-77,
biskupovi
očali
-88,
nono
-90,
terno
-
prvi dobitak 3 izvučena broja su u jednom
redu),
cinkvina
-drugi dobitak 5 izvučenih
brojeva u jednom redu,
tombula
- konačni
dobitak svi izvučeni brojevi su na
karteli
,
tombula fata
-dosta, gotovo je, često se posebni
nazivi za pojedini izvučeni broj stvaraju
unutar jednog društva koje igra (unutar
porodicem klape, susjedstva)
TOMBULAVAT
- okretati se u skoku
TONBA
- grob, grobnica
TONBA!
- baci, pusti! (zapovijed)
TONDAN, TONDAST
- zaobljen, zaokrugljen
TONDAT
- zaobliti
TONDIN
- željezni puni profil, valjkasti oblik
- naprava kojom se za božične i novogodišnje
blagdane puca udarcem iste o zid, sastoji se
od komada punog željeznog profila (duž. 5 do
10 cm) u kojem je sa jedne strane izbušena
udubina u koju se stavlja prah, smjesa od
sumpora i klore, otvor se začepi pernjem, sa
prikladnom ručkom
tondinom
se udara o zid i
tako izaziva eksploziju
TONDO
- valjkasto, okruglo