Page 340 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
T -21- E.Š.A.
vertikalnih drvenih letava ili trstike, kroz koje
curi mošt (
mast
) buduće vino
TURANJ
- toranj, kula
TURAT
- gurati
TURICA
- smotka duhana za rezanje u obliku pletenice
TURJUN
- velika kula
TURKAT
- gurkati
TURNIT
- gurnuti
TURNJAČINA
- tiještenje grožđa, turnjanje
TURNJAT
- tiještiti grožđe
TURTA
- okrugla pogača kruha od bijelog brašna
TUST
- debeo, masan
TUŠULAT (TUŠULAVAT)
- huškati, nagovarati
TUTA
- noćna posuda,
vrčina
TUTA
- jednodjelno radno odjelo, sportska trenirka
TUTA FORCA
- svom snagom
TUTI FRUTI
- svi plodovi voće, raznolikost, mješanost
TUTLE
- nespretnjaković, smetenjak
TUTO
- potpuno, svo, kompletno,
tuto
kompleto