Page 342 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
U -2- E.Š.A.
UDRIT
- udariti
UDRIVEN
- udaren, luckast
UDUNIT
- ugasiti (vatru, svijeću),
utrnit
-isključiti (električnu napravu) -
uduni
višje to
radijo!
UDUPLAT
- podvostručiti
UDUPLO
- dvostruko
UDUŠIT
-
ugušiti
UDVA
- udvoje, u paru
UGNAT
- ugurati, utjerati
UGOR
- vrsta morske ribe iz roda jeguljka -
muraenoidei (Conger conger L.), tijelo
zmijoliko, snažan i brz, prema repu spljošteno
obavito slojem sluzi pa je sklizak, boja gore
skoro crna ili tamno smeđa, dolje svijetlo siva,
noćni grabežljivac, duž. do 2 m, tež. do 50 kg,
srednja lovna tež. 75 dkg, veliki grabežljivac,
meso bijelo traženo (
brujet
), repni dio pun
tankih koščica - gruj, grunj, školjar
UGOROVA MAJKA
- riba iz obitelji mekušica (Onos
mediterraneus), ima 2-4 karakteristična pipka
(brka) na rubu gornje usne, smeđe do žućkaste
boje s tamnijim smeđim mrljama i bjelkastim
točkama, duga 45 cm, tež. do 60 dkg, srednja
lovna oko 7 dkg, meso ukusno ali nije traženo
mater od ugora,
UGOTA
- magarica
UGOTICA
- vrsta morske ribe iz roda mekušaca (Gadus
capelanus risso), pišmoljić,vidi
pišmol
UFANJE
- nadanje
UFAT
- nadati se, vjerovati
UFALICE
- greškom