Page 348 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
U -8- E.Š.A.
UZORIT
- primjeran
UŽANCA
- običaj, navika, navada
UŽANI
- naviknuti
UŽAT
- običavati, prakticirati, imati naviku
UŽEĆ
- upaliti, zapaliti
UŽEŽIN
- uoči, dan prije
UŽGAT
- upaliti, zapaliti (vatru, svijeću)
- uključiti neku napravu (automobil, radio,
rasvjetu...)
UŽIVANCIJA
- užitak, ugoda
UŽIŽAT
- paliti