Page 352 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
V-4- E.Š.A.
VERZOT
- vrsta kupusa
VERŽINE
- daske s kojima se u elipsi pokriva barka po
unutrašnjem dnu, na njoj leže podnice (
pajole
)
VESEJAK
- veseljak
VESEJE
- veselje
VESEL
- veseo
VESELI!
- tradicionalni pučki pozdrav pri susretu
VESELO
- hitro, brzo, poletno
VEŠPEJ
- vrsta velikog čira
VEŠTA
- ženska haljina
VEŠTALJA
- široki haljetak za rad, radna kecelja
VEŠTIT
- odijelo
VEŽIVAT
- vezivati, zavezivati
VIC
- trik, šala
VICAST
- šaljiv, zagonetan
VICIJ
- mana, slabost
VICJOŽAST
- šaljiv, duhovit, vicast
VIDA
- vijak
VIDAT
- zavijati vijak
VIDILICA
- vidikovac, plato na Marjanu ispred
Žudinskog kanpa
VIDILO
- dio dana dok je prirodno svijetlo (
tija bi stić
doma za vidila
)
VIDIT
- vidjeti
VIDITELI? VIDILITE?
- vidite li?
VIDILIMO? VIDIMOLI?
- vidimo li?
VIDILIDU?
- vide li?
VIDRO
- vjedro, posuda
- stara mjera za vino i ulje (16,1 litara), sadrži
6
starića,
starić
odgovara jednoj
boci
koja se
dijeli na 4
bočice
ili 4
kvartoča
VIĐEN
- ugledan