Page 36 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -22- E.Š.A.
bodova;
imaš obućenu?
- imaš li
fanta, konja
ili
kraja; baci karika!
-baci asa ili tricu koji imaju
11 i 10 bodova a nisu adut-
briškula!; oš‘
muškog ili ženskog
-hoćeš li asa ili tricu;
punti
oli karika?
hoću li baciti kartu sa nekoliko
bodova ili sa10-11;
štrocaj-
baci jaču kartu iste
boje ali ne adut;
škartaj-
baci neku kartu koja
ti ne treba;
ne motaji
-nemoj davati dogovoreni
znak-mig koju kartu imaš;
imaš li briškulu?
-
imaš li adut?;
treč san
-sve tri karte su mi adut;
udri-
baci jaču kartu;
baci fureštoga
-baci asa
ili tricu ali ne adut;
ubij
-baci jaču kartu od
protivnikove;
baci jaču-
baci kartu sa jačim
adutom;
gren u pešku-
uzeti ću novu kartu
možda nešto dobijem;
tebe je
-tvoj je red;
baci
2-3 punta-
baci kartu sa 2-3-boda;
daj punata
za zadnju
-baci kao mamac nekoliko bodova da
oni dobiju a nama će ostati zadnja karta koja
je adut;
jesmo li izašli?
- imamo li dovoljno
bodova?;
mi smo vanka
- imamo dovoljno
bodova za pobjedu;
šezdesetijedan naše
-
imamo 61 bod i naša je partija;
češaj
-dobili
smo 4 partije za redom
BRITVA
- nož za brijanje
BRITVULIN, BRITULIN
- džepni nožić
BRITVELA
- metalna spojnica, šarka, okretni ležaj (kod
krila ormara, vrata ili prozora)
BRIVA
- zamah, zalet, zatrka
- brzina
BRIVAT
- juriti, brzo hodati
BRK
- krak sidra
BRKI
- brkovi