Page 45 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
C -1- E.Š.A.
C
CABLO
- stablo
CAJA
- čađa
CAKAL, CAKLO
- staklo
CAKLARIJA
- predmeti od stakla
- prodavaonica staklene robe
CAKLAST
- staklast
CAKLENIK
- staklenik, ostakljeni prostor za uzgoj cvijeća
ili povrća
CAKLI
- sjaji, bliješti (
caklidu
ti se oči, oli jemaš
fibru?
)
CANCARELE
- tjestenina sa jajima, kaša od brašna i jaja
ubacuje se u kipuću juhu,
zanzarele
CAREV ROV
- stari naziv za prolaz kroz
Dioklecijanove
podrume
, spoj
Peristila
sa
Rivom
, prolaz
vrata o’
grota
CATA
- vrsta tikvastog slatkog povrća, izvana i
iznutra žute boje, dinja (Cucumic melo)
CATARA
- splav za rad oko broda u luci, viseća
platforma za rad na vertikalnim plohama
(zgrada, broda), skela
CATARIN
- manja
catara
CAVATA
- papuča, natikača
CAVATIN
- postolar
CEKIN
- zlatnik, dukat
CENAT
- centimetar
CENCA
- rub, ivica
CENCA CENCE
- ponavljanje koje naglašava rub ruba
CENIT
- ukočiti se od plača ili smijeha
- brzo se okretati
CENTE
- strari metalni novčići
CENTOPECA
- dio životinjske iznutrice - tripice