Page 68 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Đ -1- E.Š.A.
Đ
ĐARDIN
- ograđeni hortikulturno uređeni teren, park,
žardin
ĐARDINET
- rešetkasta drvena ograda na palubi broda
koja štiti posadu od naleta većih valova,
palubna ograda
ĐARDINJERA
- ograđeni prostor za uzgoj cvijeća
- kočija sa ograđenim dijelom za putnike
ĐARINA
- sitno morsko žalo (služi i za posipanje
stazica, puteljaka)
ĐAVA, ĐAVAL
- vrag, sotona
ĐELAPA
- lijek za čišćenje
ĐELAT
- sladoled
ĐELATJER
- sladoledar
ĐELOŽ, ĐELOŽAST
- ljubomoran
ĐELOŽIJA
- ljubomora
ĐENAŠTIKA
- gimnastika, tjelovježba
ĐENAŽIJA
- gimnazija
ĐENERACJUN
- generacija, pokoljenje
ĐENERAL
- general
ĐENDAR
- žandar, oružnik,
žendar
ĐENOVA, ĐENOVEŽ
- vrsta trokutastog jedra, veliki flok
koji prelazi prvi jarbol
ĐENPER
- džemper
ĐENTE
- svijet, ljudi
ĐENTILAST
- elegantan; - nježan, fin
ĐENTILECA
- elegancija, finoća, ljubaznost
ĐEŠ
- gips, sadra (
stavija mu je likar ruku u
đeš
)
ĐEOGRAFIKA (KARTA)
- geografska karta, zemljovid
ĐIGA
- lukobran
ĐIGANTE
- div, gigant
ĐILEJ, ĐILET
- prsluk
ĐILETIN
- prslučić