Page 70 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
E -1- E.Š.A.
E
E
- riječ koja označava želju,emociju ili
nostalgiju (-
E, da mi je ovo svršit.
)
E!
- je, jest, da (-
I to ti oćeš? -E!)
EE
- uzvik kao pozdrav za bliske osobe (
- Šjor
Ivanee. -Ee.
)
EEP
- uzvik kod ruganja
EBETE
- zaostala, nenormalna osoba
EDUKACJUN
- odgoj, obrazovanje
EDUKAN
- odgojen, obrazovan, izobražen, školovan
EKIPAJ
- posada broda, momčad, ekipa
EKO
- evo, eto
EKO LA
- evo ga, gotovo je (završen posao)
EKVILIBAR
- ravnoteža
ELA ŠOMA DELA ŠOMA
- kako bilo da bilo
ELER
- sitan austrijski novac (heller)
ELERICA, EL 5
- jedrilica L-5, naša prva jedrilica
konstruirana isključivo za sportske svrhe, po
uzoru na pasare Lošinjskog tipa,dužina 6,17m;
dužina po vodnoj linij 5 m (otuda naziv);
širina 1,92 m; gaz 1,10 m; površina jedara
37,25 m2; visina jarbola 10,40 m
ELFER
- kazneni udarac u igri, jedanaesterac, penal
ENTI
- dio ublažene psovke (
-Enti malega miša!
),
jebenti-’benti,-’’enti
ERCEGOVINA
- Hercegovina
EREDITAD
- nasljedstvo
ERJAV
- rđav, loš
ERLAV
- krivook, zrikav
EROJ
- heroj, junak
EROPLAN
- avion, zrakoplov
, reoplan
ERŠ!
- uzvik tjeranja (magarca),
arš