Page 82 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
F -11- E.Š.A.
FUSTUMA
- gnojna oteklina
FUŠTA
- stari splitski dugi brod, galija niske palube,
brod na vesla, može ukrcati do 60 osoba
FUŠTANJ
- vrsta pamučnog tkanja (
šotana o’
fuštanja
)
FUZBALIŠTA
- nogometaš