Page 85 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
G -3- E.Š.A.
Marulića,
lebić-(
garbin
juti,do dna mora
muti)
GARBINADA
- atmosfersko stanje kada puše
garbin
, uz
velike valove i morsku pjenu,
lebićada
GARBINET
- jugozapadni vjetar slaba inteziteta
GARBITAČA
- svjetiljka koja svijetli pomoću karbida
GARBUN
- ugljen
GARBUNJER
- parobrod koji prenosi ugljen; ugljenar,
ložač
GARBUNJERA
- ugljenarnica, spremište uglja
GARBURA
- karbid, šupljikava smjesa koja u dodiru sa
vodom stvara plin za osvjetljenje
GARGAŠA
- spava za češanje vune
GARGAŠAT
- češljati vunu
- u prenesenom značenju polno općiti
GARIFUL
- vrsta cvijeća, karanfil (Dianthus
carthusianorum), crveni
gariful
u zapučku
simbol je radničkih proslava 1. maja
GARIFULIĆ, GARIFULIN
- signal oznake plićine na
grebenu - podvodnoj
siki
u
Poljudskoj uvali
na
položaju između
Galijere
i
pod Duboku
na
podan Marjana
koji upozorava pomorce da se
ne bi nasukali
GARITULA
- obredni slatki kruh, mala pletenica od tijesta
sirnice, u obliku trna sa obojenim jajem,
uskršnji kruščić
GARZUN
- šegrt, pomoćnik, naučnik u zanatu
GARZUNADA
- vrijeme naukovanja
GAŠA
- mornarski uzao na konopcu, petlja, laso, omča
GAŠTALD
- funkcija u bratovštini, poslužitelj,sluga
GAŠTAPAN
- žohar
GAŠTRIG
- upala želuca s povraćanjem, gastritis