Page 16 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -2- E.Š.A.
BAGAJ
- prtljaga
BAGAN, BAGANA
- sa greškom, oštećen (
disketa mi je
bagana
)
BAGAT
- zapinjati, ne raditi ispravno (
disketa mi
bagaje
)
BAGATELA
- nevažna sitnica, beznačajna, malo vrijedna,
jeftina stvar
BAGULIN, BAGULINA
- štap za hodanje i šetnju
BAJA
- velika posuda, oveći kabao, polovina bačve,
metalna posuda za prenošenje betona do
mjesta ugradbe na gradilištu
BAJA
- bubica, sitni kukac
BAJAMA
- koštunjavo voće, badem (Prunus amygdalus),
mendula
BAJ-MAJ
- raspuštenost, raskalašenost, slobodno
ponašanje
BAJBOK
- zatvor, tamnica
BAJBOT
- pomoćna barkica uz veću brodicu, šljupka,
čamac za spašavanje (by boat ili life boat-
lajbot
)
BAJUNETA
- veliki vojnički nož, bodež na puški,
bauneta
BAK
- bik
BAKALAR
- riba sjevernih mora koja se suši,
tradicionalno jelo za Badnje veče, tovar,
(Gadus morrhua), srodnik osliću i maloj
ugotici iz naših mora
BAKAN
- vika, galama
BAKANKIN
- limeni dvostrani krug (
pjat
), izrađen od
poliranog mesinga (
otuna
) a obješen na
konzoli od kovanog željeza (
gvožđa
) iznad
vratiju brijačnice kao oznaka radnje, dužnost
pomoćnika (
garzuna
) bila je redovno se