Page 163 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
L -14- E.Š.A.
LUŠKI
- koji pripada Lučcu (
Lušcu
) jednom
gradskom predjelu
LUŠTAR
- sjaj
LUŠTRA
- riblja ljuska
LUŠTRAN
- lakiran, sjajan, ulašten
LUŠTRAT, LUŠTRAVAT
- glačati, laštiti, glancati, lakirati
LUŠTRINE
- ljuske
LUŠTROFIN, LUŠTRAFIN
- sedefni sjaj, visoki sjaj,
politura, lak, pokost