Page 165 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -2- E.Š.A.
se u živće - domaću životinju vola ili magarca,
duh nekrštena djeteta, sablast, utvara
MACOLA
- oveći valjkasti drveni čekić (za tuči meso)
MAČAK
- manje sidro s četiri kraka
MAČKA
- vrsta morske ribe iz roda mačkovka -
catulidae, meso ukusno, boja tamno siva
išarana tamnosmeđim ili crnim točkama, ima
više vrsta -mrkulja duž. do 1,2 m, tež. do 7 kg
(Syliorhinus stellaris), bljedica duž. do 1m,
tež. do 1,2 kg (Syliorhinus canicula),
crnoustka duž. do 90 cm, tež. do 60 dkg
(Galeus melanostomus)
MAĆA
- maćeha
MAĆA
- mrlja, fleka
MAĆAT
- uprljati
MADEŽ
- mladež
MADIR
- daska, platica oplate brodske konstrukcije,
oplatna daska pribijena na rebra broda
MADONA
- gospa
MADRE BADEŠA
- glavna ženska osoba (glavarica
samostana, medicinska sestra)
MADREPERLA
- sjajna unutrašnjost školjke, sedef,
morska bisernica
MADREVIDA
- naprava za pravljenje navoja vijka
MAEŠTRO
- počasni naziv velikih majstora
MAGANJA
- mana, nedostatak
MAGAZIN
- skladište
MAGAZINJER
- skladištar
MAJ
- mah
MAJA
- majica, potkošulja
MAJA
- okov, karika (na lancu)