Page 168 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -5- E.Š.A.
MANGANJAN
- sa nedostacima, udren
MANGANJE
- nedostaci
MANICA
- ručka, ručica, drška za okretanje neke sprave
MANIGA
- brodsko gumeno ili platneno crijevo za
pretakanje tekućine (vode, vina)
MANIKELA
- izljevnica, mali otvor na stranama broda
kroz koji otiče voda sa palube
MANISTRA
- tjestenina
MANIT
- mahnit, lud
MANIT
- mahnuti
MANKUL
- drveni stupić na brodu za koji se veže
konopac,
bitva, kolona
MANOVAL
- nekvalificirani radnik u zgradarstvu, zidarski
pomoćnik
MANOVELA
- debela poluga sa spljoštenim završetkom
MANOVRA
- upravljanje vozilom, manevriranje
MANTAT
- dobivati nesvjesticu
MANTAT
- okolišati, varati riječima
MANTAVICA
- nesvjest, vrtoglavica
MANTENJUTA, mantunjeta
- ljubavnica, priležnica,
šinjora
MANTEL
- ogrtač, pokrivač,
mantil
MANTEL BUVEL
- lopta koja se sastoji od vanjskog kožnog
dijela (
mantela
) i unutrašnje zračnice (
buvela
)
MANTIL
- ogrtač, pokrivač,
mantel
MANTINELA
- bočna ograda (broda, biljarskog stola)
MANUAL, MANUALAC
- fizičk nekvalificirani radnik
MANJADA
- hrana,
manjativa
MANJA BECI
- onaj koji “jede” troši novac, papilova
MANJAGRIZI
- splitska sirotinja koju su talijanaši vrbovali
za svoje ideje dajući im besplatno hranu-
angriz
MANJAMUKTE
- muktaš, besplatno jede, živi od tuđeg rada