Page 18 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -4- E.Š.A.
- onaj koji puno govori
BALAVAC
- pogrdno za dječaka, momka, mladac
BALCANA
- pregib na dnu nogavice hlača
BALINA
- kuglica, loptica
BALINJERA
- kuglični ležaj
BALIT
- uporno govoriti, pričati bez veze, brbljati
(
ala ča moreš
balit
)
- sliniti
BALKONADA, BALKONATA
- dvodjeli ili trodjelni
prozor (bifora, trifora)
- izlog
BALONKA
- lagani kišni ogrtač
BALONJA
- brbljavac, pričalo
BALOTA
- kugla, predmet kojim se igra -
na balote
BALOTE
- igra u kojoj se takmaci natječu čije će kugle
(
balote
) biti bliže maloj kugli (
bulinu
). Riječi
koje se koriste u toku igre su:
igraj, tebe je,
baci, po vaju, meni u noge, kratka, ambazjogo,
bokun jače, duga, utekla, još sa jednon,
pomalo, gora, bombizaj, ubila se, živje, došla,
jubi, cikaje, boja, oš mirit, zoven te tuč, tuči,
ubij, ćipaj bulin, nosi je ća, ka’ iz topa, igraj za
punat, udri za dva, digla ga je, naše, oba dva,
vajaj, pametno, odnila, ne’š je otet, još je’nu,
igrat, ovod, tuć, name, njezin, naš punat, kako
stojimo, jesmo vanka, pošto igramo?
BALUN
- lopta
- nogomet
- signalna lopta u jedriličarskoj regati
BALUNČIĆ
- mala lopta
BALUNJER
- onemoćao starac, neredno zapušteno čeljade