Page 20 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -6- E.Š.A.
BANZAT
- oglašavati prodaju nekog proizvoda vičući
po ulicama, uzvikivati
BANZADUR
- onaj koji oglašava neku prodaju izvikujući
BANJ
- kupanje -u moru (
jesi se
banja
?
)
-
kupalište (
vruće je, gremo na
banj
)
-
kupaonica (
jema li koga u
banju
?
)
BANJAŠUGA
- crta na oplati broda koja dijeli podvodni i
nadvodni dio broda, vodena linija
- crta koja označava zonu plime i oseke
BANJAT
- kupati se (
amo se
banjat
na Firule
)
BANJO POLO (BAGNO POLO)
- staro kupalište zapadno
od
Matejuške
u sredini splitske uvale,otvoreno
1874-78., a zatvoreno 1927. zbog kanalizacije
BARABA
- nitkov, raskalašen čovjek, prostak
BARABAN
- lupanje, galama
- lupa koju izvode vjernici na Veliki četvrtak
evocirajući batinanje Krista
BARAFUŽA, BARUFA
- uzbuna, tučnjava
BARAKA
- kućica od dasaka, daščara, privremena
građevina
BARAKOKULA
- vrsta voća, kajsija, marelica (Prunus
armeniaca), od njene
špice
djeca su činila
svirak
BARAMINA
- bušilica, trapanj za bušenje kamena
BARANKO
- barem, bar, makar
, barenko
BARATAT
- upravljati, rukovati, manipulirati s čim
BARBA
- stric, ujak, očev ili majčin brat
- riječ kojom se u svakodnevnom govoru
oslovljava stariji muškarac u znak poštovanja
- mornari na brodu zovu zapovjednika barbom
BARBIR, BARBJER
- brijač
BARBIRIJA
- brijačnica