Page 215 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -5- E.Š.A.
PAPILOVA
- nešto što traži trošenje novca
PAPIT
- jesti (u dječjem govoru)
PAPUNDEK
- katramizirana ljepenka za hidroizolaciju u
graditeljstvu
PAR-DIŠPAR
- tradicionalna dječja brojalica koja bi
odredila tko će prvi započeti neku igru,
istovremeno bi dvojica takmaca pružila ruku
sa određenim brojem ispruženih prstiju uz
uzvik
par
ili
dišpar
, pobjedio bi onaj koji bi
pogodio da li zbroj ispruženih prstiju daje
paran ili neparan broj
PARAC
- par, vršnjak
PARADIŽOT
- vrsta slatkog jela od jaja, mlijeka i keksa
PARAFANG
- blatobran
PARALUME
- sjenilo svjetiljke
PARAMAR
- ograda na ribarici kako mreža ne bi pala u
more
PARANAK
- koloturnik, uređaj od konopca i
bocela
za
dizanje tereta
PARANGAL
- vrsta ribarskog pribora, niz udica na
dugačkom konopcu, dužine do 4 km sa 1000
udica, najčešće 60-100 m dužine sa 15-25
udica na razmaku svaka 4 m
PARAPET
-ogradni zidić, zidani dio ispod otvora prozora
PARAVENAT
- paravan
PARCI
- vršnjaci
PARENTAD
- rodbina,
svojta,
društvo prijatelja
PARI
- izgleda, čini se (
pari mi se niko gre
)
PARIČAT
- pripremiti, spremiti, opremiti
PARIĆ, PARIĆI
- malo veslo kojim se vesla jednom rukom,
par manjih vesala kojima vesla jedan čovjek
PARILO
- izgledalo, činilo