Page 238 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -28- E.Š.A.
POREBANBIT
- podjetinjiti
PORINIT
- porinuti (brod u more)
PORIŠKAT
- porječkati,svađati
PORPORELA
- valobran, nabacano kamenje koje ima
funkciju da ublaži udarac valova
PORTA
- ulaz, glavna vrata
PORTACENERE
- pepeljara
PORTADA
- pladanj,tacna,
gvanćera
PORTAFOJ
- novčanik, lisnica,
takujin
PORTAL
- glavni, reprezentativni ulaz
PORTANTINE
- nosila (bolnička), nosiljka
PORTAPAKI
- prtljažnik
PORTAVOVI
- stalak za meko kuhano jaje
PORTELA
- mali ulaz sa vratima, vratnica, vratašca,
prozorčić na krilu vratiju (
fineštrin
), poklopac
i otvor na palubici (
škafu
) prove ili krme
broda,
purtela
PORTJERA
- ulazna dvokrilna, ostakljena vrata
PORTO FRANKO
- slobodna (carinska) luka
PORTO FRANKO
- stari naziv za zapadna (
željezna
) vrata
Dioklecijanove
palače
(prema
Pjaci
) iz
vremena kada se samo na ta vrata moglo
slobodno ulaziti u
Grad
- slobodno ulazi i izlazi kako te volja (sve je
dozvoljeno)
PORTUN
- veliki ulaz, zajednički ulazni kućni prostor za
više stanova, ulaz građevine
PORUČIJE
- poručuje
POSAL
- posao
POSALIŽAT
- popločati, urediti pod
POSES
- posjed, vlasništvo, imovina,
poces
POSIĆ
- posjeći