Page 250 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -40- E.Š.A.
PROVIN
- sprava za mjerenje gradacije i temperature,
toplomjer
PROVIŠTA
- nabava hrane, sljedovanje, opskrba, rezerva
PROVITRIT
- provjetriti, prozračiti
PROVRIT
- proključati
PROVUČIVAT
- provlačiti
PROŽDRIT
- brzo pojesti, najesti se
PRPAČ
- žarač, ožeg
PRSTAC
- vrsta školjke iz roda mytilidae (Lithophaga
lithophaga L.), boja smeđa, duž. do 12 cm, tež.
do 4 dkg, srednja lovna 2 dkg, živi u kamenu
do 80 godina, meso odličnog ukusa, jede se i
prijesno, prstić, prst, prstavac, prstenak,
naprstak, datula, datul, datol, datal, datulj
morski, datala, patala, kunjka, mušlja
piraneza, kamotoč, zaštićena vrsta
PRŠURA
- tava, tiganj
PRŠURATA
- vrsta prženog slatkog kolača, uštipak,
fritula
PRŠUT
- na dimu sušeni svinjski but
PRTIT
- tovariti na životinju
PRUT
- prhut
PRVI
- prvi dan u mjesecu (
ko će izdurat do
prvega
)
PRVIDAN
- ponedjeljak
PRŽINA
- morski pijesak i sitni šljunak za gradnju
PRŽEMPIJO
- na primjer
PRŽUN
- zatvor, tamnica,
prežun
PRŽUNJERA
- unutarnja (zatvorena, nepristupačna) matica
za vijak
PSIHA
- toaletno ogledalo na niskom ormariću sa
pretincima
PU’
- put, prema, ka
PUČANSTVO
-
narod, građanstvo