Page 300 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Š -10- E.Š.A.
ŠKAPULA
- pleće
ŠKAPULAR, ŠKLOPAR
- skapular, amajlija, zavjetna
sličica ili posvećeni predmet, svetačka sličica,
dvije svetačke slike na platnu spojenom
uzicom koje se navlače preko glave pa je jedna
slika na grudima, druga na leđima
ŠKAPULAT
- spasiti, izbaviti, osloboditi
ŠKARAMBEŽ
- kukac štipavac, uholaža
ŠKARE
- nožice
ŠKARGAVAT
- odbacivati
ŠKARIK
- ispuh motora
ŠKARLATINA
- vrsta zarazne bolesti, šarlah
ŠKARMADURA
- drvena gredica na boku brodice na kojem
počiva veslo, “jastuk
(blazinja
)” vesla
ŠKARMI
- drveni palci usađeni u ojačani rub broda na
koje se postavlja veslo kroz omču od konopca
(
štrop
), utaknut u škalamar
ŠKARPA
-
cipela
, postol
ŠKARPA
- nasip, otsječena ploha
ŠKARPEL
- oštro dlijeto za obradu drveta ili kamena
ŠKARPELAT
-obraditi kamen da površina ostane nazubljena
ŠKARPELIN
- kamenoklesar
ŠKARPETA
- cipelica,
postolić
ŠKARPINA
- vrsta morske ribe iz roda bodeljka -
scorpanaeidae (Scorpaena scrofa L.),
bodljikava riba velike glave i ustiju, boja
rumenosmeđa do svijetlorumena, ima jake
otrovne bodlje na leđnoj peraji, škržnim
zaklopcima i stražnjim trbušnim perajama,
ubod bolan, izgledom vrlo slična
škarpunu,
duž. do 66 cm, tež. do 5 kg, srednja lovna oko