Page 316 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Š -26- E.Š.A.
ŠTRUK
- alat za stiskanje, stezača, stezaljka
ŠTRUKA(VA)T
- izgnječiti, sažeti, iscijediti, stisnuti
ŠTRUKATAPI
- tiskač ćepova
ŠTRUMBULA
- morski račić vretenastog oblika koji se
useljava u tuđu kućicu (Eupagurus bernhardus
L.),
škatar,
gamburata, bamburata, štrombula,
spužni vijak, zavijača, gujica,kokica, zjogatul
ŠTRUMENAT
- instrument, glazbalo
ŠTUCIGAT, ŠTUCIGAVAT
- zadirkivati, podbadati, ljutiti
nekog
ŠTUDJAT
- studirati, učiti, proučavati
ŠTUDJENTE
- student
ŠTUF
- onaj kojem je dodijalo, sit svega, zasićen
(
štuf
san
svega
)
ŠTUFAT
- dodijati, dosaditi
ŠTUFAJICA
- onaj kome brzo sve dodije, dosadi
ŠTUK
- kit za izravnjavanje površina prije bojanja
ŠTUKAN
- zakitan, pokitan
ŠTUKAT, ŠTUKAVAT
- kitati, puniti pukotine kitom
ŠTUKETA
- tanka drvena letvica
ŠTUMIK
- želudac, stomak
ŠTURBAT
- uznemiriti (želudac)
ŠTURUM
- juriš, napad, bitka
ŠTUVA
- peć (grijalica)
ŠUC
- snažan udarac-loptom u nogometu (
opalija
san balun cilin
šucon!
)
ŠUDAR
- džepna maramica,
rubac
ŠUDAR
- rubac, ukrašena marama kao dio ženske
nošnje od finog atlasa, svilenog damasta ili
domaće svile(
zlatni
i
dubrovački šudar
), nosi
se preko ramena ili glave
ŠUDARIĆ
- džepni rupčić, maramica