Page 317 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
Š -27- E.Š.A.
ŠUFERIN
- šibica, žigica, palidrvce
, šolferin
ŠUFIGAT, ŠUFIGAVAT
- način kuhanja sa zažućenom
kapulom
, pirjati, dinstati
ŠUFIŠTIK
- pretjerano pedantan, cjepidlaka, sitničav
ŠUFIT
- potkrovlje, prostor ispod krovne konstrukcije
ŠUG
- sos, umak,
toć
; - ukus jela
ŠUGAMAN
- ručnik
ŠUGAV, ŠUGAVO
- nikakav, nikakvo
ŠUGAVELA
- kratki period lijepog vremena u doba
jesenjskih kiša (
mišano vrime - po dana sunce
po kiša)
,
kratkotrajna vedrina, kad u kišno
vrijeme nakratko grane sunce pa se pokisle
stvari stave sušiti na suncu
ŠUJAT
- šuljati, prikradati (
nemoj mi se
šujat
iza
škine!
)
ŠULPA
- hvatanje lopte u zagrljaj
ŠUMA
- granje za loženje
ŠUMPREŠ
- pegla, glačalo
ŠUMPREŠAN
- ispeglan
ŠUMPREŠAVAT
- peglati, glačati
ŠUNŠULAVAT
- nagovarati
ŠUNIT
- prohtjeti, iznenada odlučiti
(
a ča ti je
šunilo
u glavu?
)
ŠUPERAT
- nadmašiti, nadvisiti, prestići, nadjačati
ŠUPERBO
- oholo, nadmeno, umišljeno, tašto
ŠUPJAČA
- velika šuplja žlica za kuhanje
- pogrdan naziv za žensku
ŠUPJE
- šuplje
ŠUPJOTE
- vrsta tjestenine u obliku šupljih, lučno
iskrivljenih valjčiča
ŠUŠA
- suša
ŠUŠABEKA
- ošišan do glave