Page 327 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
T -8- E.Š.A.
TIMUN
- kormilo, volan, upravljač
TIMUNELA
- mali
timun
, rudo, ručka kolica kojom se vuče
ali i upravlja
TIMUNJER
- kormilar
TIN
- tim
TINEL
- prostorija za primanje, primaća soba, dnevni
boravak
TINGUL
- vrsta jela, umak s komadićima mesa peradi
TINGULET
- vrsta jela od kuhane peradi
TINTANI LAPIŠ
- vrsta olovke koja se upotrebljavala u
službene svrhe budući se nije mogla brisati,
“olovka na tintu”
TIR
- potez, hitac, pucanj
TIRADA
- vješta izreka, efektna izjava, potez (veslom)
-dosadan patetičan govor, red,niz
TIRALINIJA
- naprava za iscrtavanje nacrta crnim tušem,
čelično pero sa vijkom za podešavanje
razmaka tijela pera - debljine linije
TIRA-MOLA
- povuci-popusti, konopac s koloturima na
krajevima za sušenje robe rastegnut između
dva zida ili kuće
TIRAKE
- naramenice
TIRANT
- zatega, sprežnjak, željezna šipka koja
spriječava odvajanje, razmicanje
TIRAT
- tjerati, goniti
TIRAT
- vući, potezati
TISAN, TISNA
- tijesan, tijesna
TISNO
- tijesno, usko
TISTO
- tijesto
TIŠĆAT
- držati
TIŠIT
- tješiti
TIT
- htjeti, željeti