Page 349 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
V-1- E.Š.A.
V
VAGUN
- vagon
VAGUN
- mjera za težinu, 1 vagon=10 tona
=100 kvintala=100 hektolitara
VAGUNET, VAGUNCIN
- mali vagon na tračnicama koji
je u kamenolomu služio za prijevoz iskopanog
materijala
VAJA
- valja (
ala ča brod
vaja
)
VAJA
- vrijedi (
svaka mu rič
vaja
)
VAJA
- treba (
vaja
nan poč radit
)
VAJAL
- valjan, čestit, vrijedan
VAJAT
- valjati, ljuljati
VAJAT
- vrijediti
VAKETA
- knjiga (bratovštine) u koju se upisuju dnevni
troškovi
VAKTERICA
- kućica čuvara željezničke pruge
VAKO
- ovako
VAKI, VAKA, VAKO
- ovakav, ovakva, ovakvo
VALA
- morska uvala, blagi zaljev, draga, zaton
VALICA
- mala
vala
VALIŽA
- kovčeg, prtljaga, putna torba,
kufer
VALIŽETA
- mala putna torbica,
kuferčić
VALUN
- veća
vala
VAMI
- vama
VAMO
- ovamo, na ovu stranu
VAN
- vam, vama (
a ča
van
se pari?
)
VANEZA
- pravilan razmak, prolaz u polju, vinogradu
VANĐEJE
- evanđelje
VANKA
- vani, izvan (
gren ja
vanka,
brod je
vanka
vale
)
VANKA ŠKVARE
- nije pod pravim kutem