Page 351 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
V-3- E.Š.A.
VELA
- vrsta
VELADA
- muški svečani ogrtač
VELETA
- lagani veo od čipke (preko lica), koprena
VELI, VELA, VELO
- veliki, velika, veliko
VELUD
- vrsta tkanine, velur, baršun, samt, pliš,
kadifa
VELUDIN
- vrsta ukrasnog cvijeća, mačuhica, dan i noć
VELTRINA
- izlog dućana
- ormar sa staklenim vratnicama
VENGO, VEN
- nego, već
VENIT
- venuti
VENTAŠ
- vrsta bolesti gljivica u bačvi
VENTULA
- lepeza, mahalica
VENTULAT, VENTULAVAT
- hladiti se lepezom, mahati
VERA
- vjenčani prsten
VERA
- metalni okov
VERANDA
- ostakljena terasa, vanjski zaštićeni dio kuće
VERAT
- penjati se (
nemoj se gori
verat
, paš‘ćeš!
)
VERDUN
- vrsta ptice pjevice-vidi
vrdun
VERDURA
- povrće, zelenje, zelenilo,
zelje
VERĐINA, VERĐINELA
- djevica, nevina djevojka
VERĐINE
- netaknut, djevičanski, izvorni, prirodan
VERETA
- prsten za obješanje zavjesa, alka
VERGULAST
- izvrtljiv (brod), koji nije stabilan, lako se
naginje i prevrće, nestabilan
VERINA
- vitica na konopcu
VERNIŽA
- prozirni, bezbojni lak za drvo
VERNIŽAT
- lakirati bezbojnim lakom (
gren
vernižat
brod
)
VERO
- istinito, istinski
VERŠI
- stihovi
VERUGA
- veriga, okov