Page 40 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
B -26- E.Š.A.
BUCAL
- ograđeni otvor - grlo na cisterni kroz koji se
crpi voda, najčešće kameni, ukrašen reljefima,
kruna
gustirne, krunište, vijenac, vera, puco
BUCALO
- drveni bat za plašenje ribe
BUCAT
- burkati more, lupati po moru
- nagađati,raditi nasumce a ne promišljeno
BUĆARDA
- kamenoklesarski čekić kvadratnog presjeka
(49x49mm), sa jedne strane sitnije(12x12
zubiju) sa druge krupnije(7x7 zubiju)
nazubljen (obrada kamena
na bućardu
)
BUFA
- izbočina, nateklina
BUFAST
- nateknut, debeljkast, natećen
BUFET
- bife, ugostiteljska radnja koja poslužuje pića
BUFETA
- nateklina obraza (od zuba)
BUGA
- bugnuo, muklo udario
BUGANCI
- ozebline, omrzline
BUGLO
- muklo udarilo
BUGNIT, BUGNUT
- muklo udariti, lupnuti (
ala ča me
buglo
)
BUJA, BUVA
- buha
BUJAČ
- bobica
smriča
- vrste crnogoričnog grmlja
(Juniperus oxycedrus L. )
BUJOL
- drveni sud okomitih stijena sa 2 drške, za
vodu ili more, služi za pranje broda,
zapremine 10 do 15 litara
BUJOL
- bokobran koji visi sa bokova broda u more i
svojom masom ublažava bočno valjanje broda
na vezu
BUKALETA
- vrč za vino koji se upotrebljava na brodu
BUKALIN
-
noćna posuda, tuta