Page 7 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
A-3- E.Š.A.
AJDUK
- nogometni klub Hajduk
AJERKONJAK
- domaći liker, pripremljen od konjaka i
smjese žumanjaca jaja, šećera, kore limuna,
vanilije i mlijeka
AJME
- jao (
ajme
meni bidnomen
)
AJMEKAT
- jadikovati, kukati
AJMO
- hajdemo, idimo (
ajmo
ča!
)
A, KE
- ma kakvi (
A ke
, ni govora!
)
AKOMODAT
- raskomoditi, ugodno se smjestiti
AKOMPANJAMENAT
- pratnja, zajedništvo
AKONTO
- na račun, zbog
AKOPREN
- iako, a kamoli
AKOŠT
- pristan (za brod), uz obalu
AKOŠTAT
- pristati (brodom uz obalu)
AKUŽA
- prijava, skup od 3 ili 4 karte za koje se
dobivaju dodatni bodovi (
punti
) u igri karata -
trešete (jeman
akužat
tri duje bez duje špadi)
AKUŽAT
- dobiti bodove, dobitak, prijava
ALA
- kao, poput, na način (
ala
Turko
)
ALA
- usklik iznenađenja (
ala
ga, a okad to?
)
ALA
- uzrečica kojom se požuruje, idemo, krenimo,
hajde (
ala
judi, gremo naprid!)
ALA
- uzrečica kojom se nešto podcjenjuje, vidi
kakvo je (
Ala
smokav, neš ti!)
ALAA
- uzrečica kojom se nešto nudi, hajde, ajde
(
Alaa
, smokav!)
ALAMAR
- dio stare splitska nošnje, ukrasna petlja od
vune ili svile koja zamjenjuje
botun
za
kopčanje muške
žurke
(haljetka)
ALAVIJA
- veselo, kako treba
ALERTAN
- uzbudljiv
ALO
- halo, telefonski poziv