Page 72 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
F -1- E.Š.A.
F
FABRIKA
- tvornica
FABRIKAT
- raditi, napraviti, podvaliti
FACA
- lice, obraz (
- reka san mu sve u
facu
)
FACA
- oveći otesani kamen pripremljen za gradnju
FACADA
-
pročelje zgrade, fasada
FACADELA, FASADELA
- komad daske koji u zgradarstvu
drži točan razmak oplate, vijenac zgrade
FACULET
- džepna maramica, rubac
FACUN
- veliki otesani komad kamena
FAČKAT
- udvarati
FAGANEL
- vrsta ptice pjevice, konopljarka, prosarica,
zelenčica (Carduelis cannabina)
FAGOT
- zavežljaj, prtljaga
FAJERCAG, FAJERICA
- upaljač
FAKA
- izljevnica, otvor za isticanje vode
- skidljiva ogradica uz rub palube broda,
visine desetak cm, služi da potezana mreža ne
sklizne u more,te za obranu od valova
FAKIN
- javni nosač
FAL
- greška
FALA
- hvala (
fala
Bogu!
)
FALAŠ, FALŠ
- lažan, neiskren
FALDA
- nabor na haljini ili suknji, plisir
FALI
- nedostaje
FALICE
- zabunom, omaškom, greškom
FALIJENO, FALIVENO
- krivo napravljeno, promašeno
FALIMENAT, FALIŽJUN
- pogreška, nedostatak
FALINGA
- mana, pogreška, nedostatak
FALIŠA
- hvalisavac
FALIT
- hvaliti (
- nemoj ga toliko
falit
)
FALIT
- promašiti, pogriješiti (
- nemoj
falit
balun
)