Page 9 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
A-5- E.Š.A.
ANGRIF
- juriš
ANGRIZ
- riža,
riži
(krupno samljeveno žito, zobena ili
ječmena kaša, griz, krupica ?)
ANGUJA
- vrsta ribe, jegulja (Anguilla vulgaris L.),
zmijolikog oblika, boja tamnomaslinasta do
smeđežuta, duž. do 1m, tež. do 4 kg, srednja
lovna oko 20 dkg, jaguja, bižata, caporina,
jamarica, uklica, glaveš
ANKE, ANCI
- također, naprotiv, što više, dapače
ANKORA
- teška željezna naprava za sidrenje broda sa
dva kraka (
pate
), kotva, sidro ima 4 kraka
ANKORAN
- usidren
ANKORAT
- usidriti (brod)
AN PAČE ŠI
- a, dakle, da...(što sam htio reči...)
ANTENAT
- predak
ANTREŠAJ
- srednji dio samara na kojem se sjedilo ili se
prtio teret,
anteršej
ANTIGAJA
- starež
ANTIKO
- staro, starinski, staroga kova
ANTIKITAD
- starine, stare stvari
ANIŽ
- vrsta ljekovite biljke, aniš, slatki komorač,
vrtni jedić (Pimpinella anisum)
ANJCI
- niti, nimalo,
njanci
APALAT
- zakup, koncesija
APANAN
- zamagljen
APARAT
- sprava, naprava, uređaj
APAŠ
- čovjek sklon divljanju
- sjeveroamerički indijanac
APEARJA
- u zrak, u visinu
APELAT
- potužiti
APENA
- tek, upravo, netom, jedva
A PIKO
- okomito